asiman

asiman
is. <fars.> Göy, səma. Könül pərvaz etdi qalxdı havaya; Yer üzündən asimana yetişdim. M. P. V.. Qatar-qatar olub qalxıb havaya; Nə çıxıbsız asimanə, durnalar! M. V. V.. İnsan övladının asiman qədər; Ulduzu sayrışan bir lisanı var. S. V.. Asimana bülənd olmaq – göyə qalxmaq, ucalmaq. Mübarəkbad sədası xalqdan asimana bülənd oldu və bargahın imarətlərindən əksi-təkrar tapdı. M. F. A.. Səhranın günbatan tərəfindən gördüm bir şölə asimana bülənd olub, işığı hər yeri bürüyübdür. Ə. H.. Bir azdan kəndin kənarında çalğı səsləri asimana bülənd olur. S. Rüst..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Asiman — (Ass AH min) From the folklore of the Dahomey people of Africa comes the asiman, a living VAMPIRIC WITCH. She gained her evil powers originally by casting a specific magical spell and is now forever changed; she can remove her skin and transform… …   Encyclopedia of vampire mythology

  • āṡiman — आशिमन् …   Indonesian dictionary

  • bülənd — <fars.> Uca, yüksək; adətən «asimanə (ərşə və s.) bülənd olmaq» şəklində işlənir – göyə qalxmaq, yüksəlmək, ucalmaq. <İsmayıl bəy:> Doğrudan, mahalda bədbihesablıq o qədər artıbdır ki, əhalinin naləsi asimanə bülənd olubdur. N. V..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Javad Malik-Yeganov — Infobox Politician name =Javad Malik Yeganov width =180px height =200px caption = birth date =1878 birth place =Tugh, near Hadrut, Elisabethpol Governorate, Russian Empire (present day Azerbaijan) residence = Shusha, Baku death date =1942 death… …   Wikipedia

  • Obayifo — (Oh BAY if oh) Variation: Abayifo, ASEMA, ASIMAN, Obey ifo, Obayifu The Ashanti people of the Gold Coast of Africa have in their vampiric lore a witch who uses his powers to drain the life and energy from children and crops. He is called an… …   Encyclopedia of vampire mythology

  • şölə — is. <ər.> Alov, parıltı, işıltı, şəfəq. <Xortdan:> Səhranın günbatan tərəfindən, gördüm, bir şölə asimanə bülənd olub. Ə. H.. Qaraca qızın sevgili şəlaləsi Günəşin qırmızı şöləsindən parlayırdı. S. S. A.. Aslanın gözlərində ani bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ərş — is. <ər.> şair. Göy, asiman. Təsbeh kimi qatarınız düzərsiz; Havalanıb ərş üzündə süzərsiz. M. V. V.. Müqtədirsən ucalıb ərşə qədər getməyə də; Cənnəti, həm də cəhənnəmləri seyr etməyə də. A. S.. ◊ Ərşə bülənd olmaq – bax ərşə çıxmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Branobel — The symbol of Branobel displaying the Fire Temple in Baku The Petroleum Production Company Nobel Brothers, Limited,or Branobel (short for cable communications meaning Nobel Brothers in Russian), was an oil company set up by Ludvig Nobel and Baron …   Wikipedia

  • List of vampires in folklore and mythology — This list covers the many types of vampires or vampire like legendary creatures of global folklore and mythology. It does not include any vampire that originates in a work of fiction.A*Adze Ghana and Togo *Alp Germany *Aluka Syria and Israel… …   Wikipedia

  • Maryam Bayramalibeyova — and her three daughters Maryam Teymur qizi Bayramalibeyova (Azeri: Məryəm Bayraməlibəyova) (1898, Lankaran – 1987, Baku) was an Azerbaijani social activist and feminist. Contents …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”